Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Pierwszy etap – pozyskanie niezbędnych dokumentów. W Wydziale Architektury Urzędu Gminy/Miasta należy sprawdzić, czy miejscowość, w której zamierzają Państwo budować dom, posiada MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Jeżeli plan taki nie został sporządzony dla Państwa miejscowości należ złożyć wniosek o wydanie DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.

czytaj więcej