• Projekty indywidualne

  Projekt indywidualny jest opracowywany od podstaw – zgodnie z Państwa wytycznymi – na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego, który razem z Państwem ustalamy na etapie koncepcji. Opracowanie projektu indywidualnego jest zalecane w sytuacji, gdy mamy do czynienia z działką budowlaną o nietypowym kształcie, gabarytach i ukształtowaniu terenu, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania projektu typowego czytaj więcej

 • Inwentaryzacje

  Inwentaryzacja, w rozumieniu czynności prac projektowo – budowlanych, określana jest jako działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu obiektu budowlanego. Inwentaryzacja budowlana składa się z części opisowej i rysunkowej powstałej w wyniku dokonania oględzin i przeprowadzenia pomiarów istniejącego obiektu budowlanego.

  czytaj więcej

 • Przeglądy okresowe budynków

  Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi. Powyższa Ustawa zobowiązuje ich także do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków.  czytaj więcej

 • Doradztwo techniczne

  Nasza firma zajmuje się między innymi doradztwem technicznym w zakresie procesu inwestycyjnego. Udzielamy porad i wskazujemy alternatywne rozwiązania zagadnień i problemów technicznych. Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, które pojawiają się podczas realizacji obiektów budowlanych. czytaj więcej

 • Opinie i ekspertyzy techniczne

  Opracowanie projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu musi być poprzedzone wykonaniem oceny stanu technicznego obiektu w formie opinii lub ekspertyzy technicznej.  czytaj więcej

 • Projekty wykonawcze

  Oferujemy Państwu przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych. Jesteśmy wstanie przygotować projekt wykonawczy w każdej technologii.

  czytaj więcej

 • Adaptacja projektów typowych

  Zakupując projekt gotowy należy pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz odrębnymi przepisami, projekt taki podlega adaptacji do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury czytaj więcej