Inwentaryzacje

Inwentaryzacja, w rozumieniu czynności prac projektowo – budowlanych, określana jest jako działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu obiektu budowlanego. Inwentaryzacja budowlana składa się z części opisowej i rysunkowej powstałej w wyniku dokonania oględzin i przeprowadzenia pomiarów istniejącego obiektu budowlanego.

Zazwyczaj, z uwagi na zakres, inwentaryzacje dzielą się na:

  • inwentaryzacje architektoniczne,
  • inwentaryzacje konstrukcji,
  • inwentaryzacje instalacji.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane inwentaryzacja istniejącego budynku jest wymagana w przypadku:

  • przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy istniejącego obiektu budowlanego,
  • zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego.

Zakres i forma inwentaryzacji budowlanej jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym i zależy od celu, w jakim jest wykonywana.

Termin i cena  zależy od stopnia złożoności inwentaryzowanego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu samej inwentaryzacji.

Zapraszamy do współpracy!