Projekt indywidualny:

Cena za projekt uzależniona jest od powierzchni użytkowej budynku:

  • do 100 m2 (bez piwnic) 45.00 zł za 1m2 pow. użyt.
  • od 100 m2 do 200 m2 4 500.00 zł + 38.00 zł za 1m2pow. użyt. powyżej 100m2
  •  od 200 m2 do 300 m2 8 300.00 zł + 28.00 zł za 1m2 pow. użyt. powyżej 200m2
  • powyżej 300m2 11 100.00 zł + 20.00 zł za 1m2 pow. użyt. powyżej 300m2

Dodatek za podpiwniczenie częściowe lub całkowite od 800.00 do 2000.00 zł

Budynek parterowy – rabat 20% (nie dotyczy garaży)

Adaptacja projektu typowego:

Cena za adaptację projektu uzależniona jest od ilości i zakresu wprowadzanych zmian:

  • adaptacja standardowa: 1599.00 zł
  • dodatkowe zmiany od 50.00 zł za jedną zmianę

Inwentaryzacja:

Cena za inwentaryzację budowlaną jest zależna od stopnia skomplikowania obiektu oraz jego wielkości i przeznaczenia i zazwyczaj mieści się w przedziale pomiędzy 5.00 a 10.00 zł/m2.

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych:

Cennik wkrótce.

Projekty instalacji:

Schemat wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji w domu jednorodzinnym:              861.00 zł

Schemat wewnętrznej instalacji elektr. i teletech. w domu jednorodzinnym:             1230.00 zł

Schemat wewnętrznej instalacji c.o. z kotłownią w domu jednorodzinnym:               1230.00 zł

Pozostałe usługi projektowe:

Wykonanie jednego uzgodnienia administracyjnego lub branżowego:                        150.00 zł

Mapa do celów projektowych:                                                                                 od 700.00 zł

Badania geotechniczne gruntu:                                                                               od 700.00 zł

Zabezpieczenie budynku na szkody górnicze:

  • I kategoria:                                                                                                                350.00 zł
  • II  – IV kategoria:                                                                           od 1500.00 do 2500.00 zł

Projekt zjazdu z drogi publicznej:                                                                            od 600.00 zł

 

Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.